O nas

 • Dane stowarzyszenia

 NIP: 1251613077,

REGON: 145868594

KRS: .0000399833

 

Biuro Stowarzyszenia:

Ul. Powstańców 64/74

05-091 Ząbki

 

 • Misja

Jako osoby wykształcone w kierunku psychoterapii i psychoedukacji, mające swój bagaż doświadczeń  życiowych – chcemy pomagać innym poprawiać jakość życia, wspierać w trudnych sytuacjach, wydobywać potencjały i poszerzać wiedzę z zakresu komunikacji, rozwoju człowieka. Wierzymy, że każdy ma szansę zmienić  niekorzystną sytuację w swoim życiu.

 

Uważamy, że wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, macierzyństwa, rodzicielstwa, małżeństwa i osób znajdujących się w kryzysie pozwoli zapobiegać chorobom społecznym XXI wieku.

Misja Stowarzyszenia jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie grupowych i indywidualnych form terapii i pomocy psychologicznej, prowadzenie projektów warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szeroko rozumianą działalność edukacyjną (prelekcje naukowe, prezentacje, publikacje).
Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą psychologiczną, psychoterapią i edukacją psychologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.

 • Cele

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspomaganie rozwoju osobistego i propagowanie, rozwijanie postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

Działania te służą profilaktyce  i promocji zdrowia, a zarazem pomagają przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać chorobom XXI wielu.

 

 • Statut

 

 • Współpraca
  1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Rembertów
  2. Uczniowski Klub Sportowy Yoko Ząbki
  3. Gazeta samorządowa miasta Ząbki – „Co słychać”
  4. Starostwo Powiatowe w Wołominie
  5. Miasto Ząbki
  6. OPS w Ząbkach, Markach i Zielonce.
 • Zarząd

Małgorzata Remiarz – prezes

Magdalena Jankowska-Makowska – wiceprezes

Anna Dźwigniewska – skarbnik

Artur Makowski – członek zarządu

 • Historia

Stowarzyszenie PRO działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w Warszawie i powiecie wołomińskim, ze szczególnym uwzględnieniem Ząbek.  Zostało założone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którym bliski był pogląd, że poprzez umożliwienie człowiekowi swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli, poprzez wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych, rodzinnych, komunikacyjnych i uzyskanie wsparcia, można poprawić jakość własnego życia, a przez to życia swoich bliskich.