Nasza oferta

 

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • pomoc psychologiczna
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne
 • interwencja w kryzysie
 • konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży z pedagogiem specjalnym
 • grupy wsparcia dla kobiet w ciąży
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • programy resocjalizacyjne, terapeutyczne, pomocowe, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne

 

Psychoterapia indywidualna to metoda rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń psychicznych opierająca się na indywidualnym kontakcie z terapeutą. Terapeuta  towarzyszy klientowi w przyglądaniu się swoim zachowaniom, reakcjom, emocjom, co sprzyja lepszemu zrozumieniu siebie i swoich sposobów myślenia i reagowania, wspiera wypracowanie bardziej adaptacyjnych sposobów funkcjonowania.

Proces terapeutyczny pozwala  lepiej poznać swoje potrzeby, emocje i myśli, co powoduje zwiększenie zadowolenia z życia i siebie samego.

Nasi terapeuci pracują zgodnie z założeniami nurtu humanistycznego w psychologii, którego założeniem jest koncentracja na potencjałach  klienta, praca przede wszystkim ze świadomą częścią osoby w empatycznym, autentycznym i akceptującym kontakcie.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania (sesje psychoterapeutyczne), które odbywają się zazwyczaj 1 – 2 razy w tygodniu i trwają 50 min.

 

 • Psychoterapia krótkoterminowa jest skoncentrowana na próbie rozwiązania określonego problemu. Ta forma skierowana jest do osób, które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia.
 • Psychoterapia długoterminowa to cykl spotkań, który nie posiada określonych ram czasowych. Celem tego rodzaju terapii jest osiągnięcie pożądanej zmiany (w jakości naszego życia, w przeżywaniu własnej osoby, innych ludzi i świata, w sposobie funkcjonowania), a także rozwój osobisty.

 

Psychoterapia grupowa to regularne, cotygodniowe spotkania tej samej grupy uczestników liczącej od 8 do 15 osób borykającej się z podobnymi problemami w życiu. Grupę prowadzi dwóch psychologów, psychoterapeutów. Uczestnictwo w terapii grupowej stwarza warunki do przyglądania się sobie w kontaktach z innymi ludźmi w bezpiecznej atmosferze.

 

 

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne, porady to forma pomocy polegająca na omówieniu problemu. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w kryzysach i zmianach rozwojowych lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie jednego lub kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie z klientem sposobów najlepszego dla niego rozwiązania.

 

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztat to aktywna forma nauki,  podczas której wykorzystujemy doświadczenia uczestników. Dzięki stosowaniu tej metody szkoleniowej unikamy zajmowania się abstrakcyjnymi sytuacjami, które mogą być zbyt trudne lub zbyt łatwe do przećwiczenia. Zajmujemy się po prostu sytuacjami z życia wziętymi, które zawsze są odpowiednie, bo dotyczą konkretnego człowieka, który o nich mówi lub je ćwiczy. Uczestnik podczas warsztatu ma liczne okazje, przyjrzeć się własnym trudnościom i barierom. Może też w bezpiecznych warunkach próbować nowych wariantów zachowań.

 

Konsultacje z pedagogiem specjalnym polecamy:

jeśli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka:

 • jest nieśmiałe i wycofane w kontaktach z rówieśnikami lub wstydzi się wystąpić przed klasą, komisją egzaminacyjną,
 • ma trudne doświadczenia z poprzedniej grupy rówieśniczej,
 • nie chce chodzić do szkoły lub stara się tego uniknąć,
 • uczy się poniżej swoich możliwości lub zbyt mocno przeżywa porażki szkolne,
 • jest ofiarą lub sprawcą przemocy,
 • popada w konflikty z kolegami lub nauczycielami,
 • nie panuje nad swoimi zachowaniami, emocjami
 • lub po prostu nie wiesz, a chciałbyś wiedzieć, co się z nim dzieje.

 

CENNIK usług w zakresie odpłatnej działalności statutowej:

Konsultacja psychologiczna (50 min) – 120 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min) – 120 zł

Konsultacja wychowawcza (50 min) – 120 zł

Psychoterapia pary (90 min) – 180 zł

Psychoterapia systemowa (90 min) – 180 zł

Coaching (50 min) – 200 zł