Zespół

Małgorzata Małas – psychoterapeutka i trenerka pracująca w nurcie Gestalt, pedagog specjalny.

Ukończyłam  z tytułem magistra pedagogikę resocjalizacyjną ze wspomaganiem rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt akredytowanym przez EAGT i FORGE, Szkołę Trenerską OPTA rekomendowaną przez PTP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii przy MSCDN oraz Wydział Fizjoterapii Studium Medycznego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywałam na stażu w oddziale nerwic dziecięcych i młodzieżowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyłam w szkoleniu w „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuje z Pracownią Psychologiczną EGO. Prowadzę psychoterapię i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych oraz młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię par.

Jako trener specjalizuję się w tematyce skutecznej komunikacji, asertywności w kontaktach z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, obsłudze klienta medycznego oraz tematyce przedsiębiorczości.

IMG_0119-25

Magdalena Jankowska-Makowska – wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam filologię polską i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Odbyłam I i II poziom szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), której założenia są mi najbliższe w kontakcie z moimi klientami – przede wszystkim autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem.
Odbyłam również całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji. Od tego czasu z ciekawością i fascynacją rozwijam się w tym podejściu psychoterapeutycznym. Wierzę w siłę więzi, na której oparta jest praca z parami w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, a także w projekcie „Ktoś cię słyszy” Stowarzyszenia QZmianom. Uczestniczyłam między innymi w szkoleniach „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości. W ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzę warsztaty i wykłady dla nauczycieli i rodziców, w szczególności interesują mnie badania z zakresu neurobiologii i ich przełożenie na wychowanie i edukację

Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii „W Relacji”. Prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykającymi się z depresją czy lękiem, osobami obciążonymi doświadczeniem wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym alkoholowej. Pracuję z kobietami po poronieniach i przeżywającymi kryzysy w macierzyństwie czy w czasie ciąży.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal.


Katarzyna Langer  – psychoterapeuta, psycholog, trener

Jestem psychoterapeutą, psychologiem, certyfikowanym trenerem. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem w trakcie 4 letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w zakresie psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par, ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam również program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Ośrodka Rozwoju Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu. Wcześniej zajmowałam się rozwojem ludzi w organizacjach biznesowych.

Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu PRO. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, psychoterapię małżeństw oraz par, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty z umiejętności wychowawczych i psychoedukację.

Pracuję z osobami z diagnozą zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń nastroju, OCD, zaburzeń psychosomatycznych. Zajmuje się terapią osób, które przeżywają problemy w kontaktach społecznych, kryzysy w relacjach, doświadczają poczucia osamotnienia, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pracuję również z osobami przeżywającymi kryzys utraty i żałoby, osobami, które są w sytuacji rozwodu, rozstania, choroby, oraz innych nagłych i niespodziewanych trudności życiowych.

Doskonalę swoje umiejętności poprzez pracę w zespole specjalistów, udział w kursach, konferencjach i seminariach z zakresu psychoterapii. Swoje kompetencje zawodowe poszerzam również pracując pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

13020524_10207515156854605_572672097_n

Grażyna Kobiałka – jestem trenerką, doradczynią zawodowa, mediatorką.

Ukończyłam socjologię w Wyższej Szkole Zarządzania Zasobami Ludzkimi, specjalizacja – zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkołę Trenerów Biznesu organizowaną przez Grupę TROP, szkolenia specjalistyczne i staż dotyczące mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem OPTA na stanowisku koordynatorki szkoleń. Jestem licencjonowaną trenerką kursu „Spadochron”, ukończyłam także liczne warsztaty i szkolenia o charakterze psychologicznym i społecznym.

Specjalizuję się w doradztwie i szkoleniach z zakresu planowania kariery, łączenia celów osobistych z zawodowymi oraz rozwoju osobistego (oparte na pracy na zasobach) a także z obszaru komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Z grupami pracuję warsztatowo, indywidualnie używam narzędzi coachingowych. Prowadzę spotkania naprawcze grup projektowych lub zespołów pracujących w firmach. Pracuję z różnymi grupami odbiorców, np. osobami bezrobotnymi, pracownikami korporacji, pracownikami JST i urzędów, personelem medycznym, itp. Jako mediatorka prowadzę mediacje rodzinne i pracownicze.

 

Barbara Olechowska – certyfikowany psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog specjalny.

Od kilku lat pracuję terapeurycznie z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuje w nurcie Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, socjoterapię, warsztaty wychowawczo-edukacyjne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z osobami wykluczonymi społecznie, chorymi psychicznie, zagrożonymi demoralizacją, ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, ofiarami stalkingu.

W pracy terapeutycznej towarzyszę w drodze do zmiany. Jestem otwarta i ciekawa ludzi. Inspiruje mnie rozwój i chęć dążenia do zmiany. Jestem odważna i cierpliwa. Staram się żyć i pracować w zgodzie ze sobą i światem. Wiedzę zdobywałam szkoląc się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Akademi Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Dokształcam się na kursach dotyczących rozwoju i wychowania. Terapii indywidualnej i grupowej doświadczyłam w procesie własnych zmian. Każdy zasługuje na godne dobre życie. Staram się w tym pomagać.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na kierunku Psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jestem na ostatnim roku czteroletniego szkolenia w Integracyjnym Programie Szkolenia Psychoterapeutów w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii i Programie Szkolenia Klinicznego prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia, który posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Łączy podejście psychodynamiczne, poznawcze i humanistyczne. Ukończyłam również program Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu oraz dwuletnie Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Umiejętności pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym lub kryzysem sytuacyjnym zdobyłam w Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zdobyłam podczas studiów podyplomowych na kierunku Terapia Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Swoje kompetencje interpersonalne wspierania i inicjowania zmian u klienta zdobyłam podczas studiów podyplomowych z zakresu stosowania coachingu w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas pracy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA i w Fundacji „Aktywizacja” oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. Od kilku lat pracuję jako psycholog w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Warszawie. Obecnie pracuję również jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu PRO. Prowadzę w nurcie integracyjnym psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, konsultacje psychologiczne, a także psychoedukację. W swojej pracy pracuję między innymi z osobami doświadczającymi przemocy, po tragicznych wydarzeniach, mającymi problemy relacyjne, z depresją, zaburzeniami nastroju, lękami i fobiami oraz z niskim poczuciem własnej wartości . Swoje umiejętności regularnie doskonalę poprzez pracę w zespole specjalistów, udział w kursach, konferencjach i seminariach z zakresu psychoterapii. Swoje kompetencje zawodowe poszerzam, pracując pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Psychoterapię rozumiem jako pomoc w poszerzaniu samoświadomości, w pełniejszym rozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą radosnego i zbuntowanego nastolatka, żoną i właścicielką dwóch psów.


Katarzyna Pióro – psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając także z podejścia integracyjnego.

Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu objawów zaburzeń lękowych, somatycznych, nerwicowych i nastroju, doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Prowadzi terapię krótko- i długoterminową.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktualnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach kierunkowych. Swoje doświadczenie zbierała m.in. w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniu Ekon, Fundacji im. Brata Alberta, Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, współpracując z osobami wykluczonymi społecznie, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, bezdomnymi, bezrobotnymi, potrzebującymi wsparcia. Obecnie interesuje się zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji w kierunku psychoterapii opartej na mentalizacji oraz psychoterapii okołoporodowej. 

Obecnie związana ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w SENS Pracownia Psychoterapii i Rozwoju, Stowarzyszeniu PRO Pracownia Rozwoju Osobowości.