Zespół

Małgorzata Remiarz: psychoterapeutka i trenerka pracująca w nurcie Gestalt, pedagog specjalny.

Ukończyłam  z tytułem magistra pedagogikę resocjalizacyjną ze wspomaganiem rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt akredytowanym przez EAGT i FORGE, Szkołę Trenerską OPTA rekomendowaną przez PTP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii przy MSCDN oraz Wydział Fizjoterapii Studium Medycznego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywałam na stażu w oddziale nerwic dziecięcych i młodzieżowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyłam w szkoleniu w „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuje z Pracownią Psychologiczną EGO. Prowadzę psychoterapię i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych oraz młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię par.

Jako trener specjalizuję się w tematyce skutecznej komunikacji, asertywności w kontaktach z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, obsłudze klienta medycznego oraz tematyce przedsiębiorczości.

IMG_0119-25Magdalena Jankowska-Makowska wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam filologię polską i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, a także w W projekcie „Ktoś cię słyszy” Stowarzyszenia QZmianom. Uczestniczyłam w szkoleniu w „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”.
W ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzę warsztaty asertywności, umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy.

Obecnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii „W Relacji”. Prowadzę psychoterapię indywidualną, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców.
Chętnie pracuję z osobami obciążonymi doświadczeniem wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym alkoholowej. Praca z młodymi dorosłymi dziećmi alkoholików należy do jej głównych zainteresowań. Pracuję również z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykającymi się z depresją czy lękiem. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci.

Katarzyna Langer:   psychoterapeuta, psycholog, trener 

Jestem psychoterapeutą, psychologiem, certyfikowanym trenerem. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem w trakcie 4 letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w zakresie psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par, ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam również program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Ośrodka Rozwoju Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu. Wcześniej zajmowałam się rozwojem ludzi w organizacjach biznesowych.

Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu PRO. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym, psychoterapię małżeństw oraz par, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty z umiejętności wychowawczych i psychoedukację.

Pracuję z osobami z diagnozą zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń nastroju, OCD, zaburzeń psychosomatycznych. Zajmuje się terapią osób, które przeżywają problemy w kontaktach społecznych, kryzysy w relacjach, doświadczają poczucia osamotnienia, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pracuję również z osobami przeżywającymi kryzys utraty i żałoby, osobami, które są w sytuacji rozwodu, rozstania, choroby, oraz innych nagłych i niespodziewanych trudności życiowych.

Doskonalę swoje umiejętności poprzez pracę w zespole specjalistów, udział w kursach, konferencjach i seminariach z zakresu psychoterapii. Swoje kompetencje zawodowe poszerzam również pracując pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

 

13020524_10207515156854605_572672097_nGrażyna Kobiałka: jestem trenerką, doradczynią zawodowa, mediatorką.

Ukończyłam socjologię w Wyższej Szkole Zarządzania Zasobami Ludzkimi, specjalizacja – zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkołę Trenerów Biznesu organizowaną przez Grupę TROP, szkolenia specjalistyczne i staż dotyczące mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem OPTA na stanowisku koordynatorki szkoleń. Jestem licencjonowaną trenerką kursu „Spadochron”, ukończyłam także liczne warsztaty i szkolenia o charakterze psychologicznym i społecznym.

Specjalizuję się w doradztwie i szkoleniach z zakresu planowania kariery, łączenia celów osobistych z zawodowymi oraz rozwoju osobistego (oparte na pracy na zasobach) a także z obszaru komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Z grupami pracuję warsztatowo, indywidualnie używam narzędzi coachingowych. Prowadzę spotkania naprawcze grup projektowych lub zespołów pracujących w firmach. Pracuję z różnymi grupami odbiorców, np. osobami bezrobotnymi, pracownikami korporacji, pracownikami JST i urzędów, personelem medycznym, itp. Jako mediatorka prowadzę mediacje rodzinne i pracownicze.

 

Izabela Guzek – psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii tańcem i ruchem, trener umiejętności psychospołecznych, praktyk metody „Sposoby Patrzenia”.

Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT. Jestem trenerem umiejętności psychospołecznych, absolwentką Szkoły Trenerów TROP, a także jedyną w Polsce absolwentką 2-letniego międzynarodowego szkolenia dedykowanego pracy z dziećmi i rodzinami „Sposoby Patrzenia”. Uczestniczyłam w rocznym kursie Ruchu Autentycznego, sygnowanym przez Institue for Integrative Bodywork and Movement Therapy, szkoleniach z Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, „Original Play-pierwotna zabawa” z dr O. Fred Donaldsonem. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii tańcem i ruchem wydane przez PSPTiR.

W swojej pracy łączę wiedzę psychologiczną z wiedzą o ciele. Wykorzystuję metody, które podchodzą całościowo do człowieka, angażują umysł, emocję i ciało. Pracuję z dziećmi, dla których taniec i ruch są sposobem na zbudowanie pozytywnego obrazu siebie i na wyrażenie przeżyć, dla których trudno znaleźć słowa.

Pracuje terapeutycznie i w nurcie rozwoju osobistego od przeszło 10 lat. Współtworzę Ośrodek Terapii tańcem i Ruchem IBA w Warszawie, gdzie prowadzę terapię z dorosłymi, dziećmi i rodzinami, a także warsztaty i szkolenia. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi, osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, w budowaniu relacji, potrzebującymi wsparcia w kryzysie. Pracuję z dziećmi z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnością, autyzmem oraz z ich rodzinami.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Stowarzyszeniu Profilaktyki Depresji „Iskra”, Fundacji Synapsis. Od 2009 roku prowadzę terapię tańcem i ruchem w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 38. Pracuję jako psycholog szkolny na rzecz szkół Zespołu Szkół STO w Warszawie. Jestem współautorką książek: „Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka” oraz „Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidulana i grupowa.”