Zarząd

Małgorzata Remiarz – prezes

Magdalena Jankowska-Makowska – wiceprezes

Anna Dźwigniewska – skarbnik

Artur Makowski – członek zarządu