O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie PRO działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w prawobrzeżnej Warszawie i wschodnich powiatach, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wołomińskiego. Obszarem działania jest również powiat grodzieński, ponieważ jedna z naszych inicjatorek jest jego mieszkanką.  Stowarzyszenie wcześniej działało jako grupa nieformalna.

Zostało założone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którym bliski był pogląd, że poprzez umożliwienie człowiekowi swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli, poprzez wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych, rodzinnych, komunikacyjnych i uzyskanie wsparcia, można zdecydowanie podnieść jakość własnego życia, a przez to życia swoich bliskich.

Jako osoby zajmujące się psychoterapią i psychoedukacją, mające także swój bagaż doświadczeń  życiowych – chcemy pomagać innym poprawiać jakość życia, wspierać w trudnych sytuacjach, wydobywać potencjały i poszerzać wiedzę z zakresu komunikacji, rozwoju człowieka. Wierzymy, że każdy ma szansę zmienić  niekorzystną sytuację w swoim życiu.

Uważamy, że wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, macierzyństwa, rodzicielstwa, małżeństwa i osób znajdujących się w kryzysie pozwoli zapobiegać chorobom społecznym XXI wieku.
Misja Stowarzyszenia jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie grupowych i indywidualnych form terapii i pomocy psychologicznej, prowadzenie projektów warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szeroko rozumianą działalność edukacyjną (prelekcje naukowe, seminaria, prezentacje, publikacje).

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą psychologiczną, psychoterapią i edukacją psychologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspomaganie rozwoju osobistego i propagowanie, rozwijanie postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia. Działania te służą profilaktyce  i promocji zdrowia, a zarazem pomagają przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać chorobom XXI wielu.